Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bio-container för rening av byggdagvatten

Diarienummer
Koordinator Nordic Bioengineering AB - Nordic Bioengineering AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 28 augusti 2018

Diarienummer 2018-03107

Statistik för sidan