Bilrörelsedata

Diarienummer 2009-04113
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2012
Status Avslutat