Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bifrost Bimodulär formbar robust träbro

Diarienummer
Koordinator Stockholms kommun - Stockholms stad Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - december 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att vidareutveckla konceptet, Bifrost, från ett tekniskt och arkitektoniskt perspektiv, dvs. att, utveckla de tekniska lösningarna kring förband och farbanan samt att utveckla brodesignen med tanke på beständighet och estetik. Som ett kompletterande mål har vi även arbetat med brons trygghet, utifrån en mänsklig upplevelse men även visuellt och estetiskt. För att belysa dessa frågor hålls en workshop vilket i sig var ett mål inom projektet. Projektet har skapat en bättre förfinad produkt som kan ge ett klimatsmart alternativ till en betong eller stålbro.

Långsiktiga effekter som förväntas

En insikt har varit att brodesign är väldigt komplex och sammanvävd designprocess, där stor gemensam förståelse för de olika aspekter som påverkar en bro är nödvändig för att nå ett bra slutresultat. Projektets resultat är ett steg i rätt riktning mot målen i Agenda 2030. Detta genom att bron byggs huvudsakligen av förnybara och återanvändbara material. De förslagna innovationer som har utvecklats inom projektet främjar en ekologisk och ekonomisk hållbar transportinfrastruktur som bidrar till klimatneutrala transporter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom innovationens trippelhelix modell dvs. ett tätt samarbete mellan akademi (KTH), näringsliv (TBS, Gaia, Funkia) och offentlig sektor (Stockholms stad). 3 parallella arbetspaket (AP): AP1 Gestaltning, estetik och beständighet; AP2 Konstruktion och bärighet; AP3 Administration, kommunikation och marknadsföring har slutförts. De tekniska arbetspaketen, AP1 och AP2 har levererat förväntade resultat inom tid och budget med stöd från AP3. Det täta samarbetet mellan gruppmedlemmarna har varit nödvändigt och givande för att nå detta goda resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 februari 2024

Diarienummer 2023-00192

Statistik för sidan