Beta

Diarienummer
Koordinator CellaVision AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - november 2009
Status Avslutat