Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstödsystem för förebyggande underhåll genom simulering och övervakning av produkter och underhållssystem

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Syfte och mål

The PCM project has investigated and made it clear that possibilities for a radical innovation with Atlas Copco (Epiroc) and LKAB, enabling the follow up on maintenance and system availability by predictive maintenance, do exist. Forskningsfrågan har besvarats positivt, eftersom projektet har visat nya sätt att modellera och simulera (delar av) LKABs produktionsprocess samt testa en möjlig databasstruktur för att uppdatera simuleringarna med levande data från maskiner i bruk. Projektmålen är därigenom uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten uppfyller målen vid projektansökan. Nya resultat avseende tillgänglighetsmodellering av LKAB’s produktionsprocess, med interface till en databas innehållande data avseende underhållsbarhet och tillförlitlighet, har utvecklats. Atlas Copco har fått fler insikter för att utveckla sina maskiner, för att användas i ett kontext av prediktivt underhåll och ökad produktivitet. Alkit och Mobilaris har bidragit till att vidareutveckla sina produkter och ORU har producerat indata för forskningspublikationer. Partnerna har även utvecklat sina relationer.

Upplägg och genomförande

PCM-projektet planerades gemensamt för att specificera det system som krävs, vilket har underlättat kunskapsutbytet mellan projektdeltagarna. PCM-projektet har utgjort grunden för fortsatt utveckling av framtida gemensamma projekt. Ytterligare följande forskningsprojekt planeras. De tre arbetspaketen Project management, Availability & maintenance simulation process modelling, Information modelling & interfaces) har varit tillräckliga för att hantera projektet samtidigt som projektet har kunnat undvika överdriven styrning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03109

Statistik för sidan