Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bergforsk-STRIM årliga möte

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 563 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att genomföra SIP STRIM årliga möte; Bergforskdagarna den 31 maj - 1juni i Luleå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Konferensen genomfördes enligt plan och hade 150 deltagare över de två dagarna.

Upplägg och genomförande

Konferensen var uppdelad på två dagar där första dagens tema var smart grön gruva och andra dagen projektpresentationer från SIP STRIM programmet. Upplägget blev mycket lyckat med bra diskussioner där både publik och föreläsare deltog. Andra dagen lockade många besökare och projekten inom SIP STRIM belystes med korta kärnfulla presentationer. Även dag två var öppen för samtal där bland annat Naturskyddsföreningen deltog. Kommentarar från deltagarna var mycket positiva och speciellt uppskattades möjlighet till dialog och samtal över gränserna akademi/industri/NGO/myndighet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 maj 2017

Diarienummer 2017-02717

Statistik för sidan