Bergforsk-STRIM årliga möte

Diarienummer 2017-02717
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 563 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra SIP STRIM årliga möte; Bergforskdagarna den 31 maj - 1juni i Luleå.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen genomfördes enligt plan och hade 150 deltagare över de två dagarna.

Upplägg och genomförande

Konferensen var uppdelad på två dagar där första dagens tema var smart grön gruva och andra dagen projektpresentationer från SIP STRIM programmet. Upplägget blev mycket lyckat med bra diskussioner där både publik och föreläsare deltog. Andra dagen lockade många besökare och projekten inom SIP STRIM belystes med korta kärnfulla presentationer. Även dag två var öppen för samtal där bland annat Naturskyddsföreningen deltog. Kommentarar från deltagarna var mycket positiva och speciellt uppskattades möjlighet till dialog och samtal över gränserna akademi/industri/NGO/myndighet

Externa länkar

Konferensens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.