Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beotop i Hannover

Diarienummer
Koordinator Beotop Innovation AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Marknadsundersökningar uppfylldes bra Deltagande på match-making-event uppfylldes Presentation av projekt utfördes och uppfylldes bra

Långsiktiga effekter som förväntas

Marknadsundersökningar uppfylldes bra Deltagande på match-making-event uppfylldes Presentation av projekt utfördes och uppfylldes bra

Upplägg och genomförande

* Marknadsundersökningarna utfördes genom egna efterforskningar av intressanta företag, såväl bland konkurrenter, potentiella kunder samt övriga organisationer. Kontakter etablerades med dessa. * Deltagande på match-making-event uppfylldes. Två st hade planerats men bara ett kunde hållas då motparten pga tidsbrist var tvungen att ställa in. * Presentation av projektidé utfördes och uppfylldes bra, även om det bara var under några få minuter. Direkt i anslutning till denna pitch erhölls kontakt med intressant företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2019

Diarienummer 2019-01356

Statistik för sidan