Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behovsstyrd och människocentrerad IoT för en bättre livskvalitet

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Projektets syfte var att förvaltningarna skulle få en gemensam förståelse för invånarnas behov och hur IoT skulle kunna möta dessa behov samt hur invånaren ställer sig till att dela data från sin vardag med kommunen för att möjliggöra denna typ av tjänster. Djupintervjuerna med invånare har visat en vilja att dela sin data från vardagen med kommunen om man får en tjänst som är till hjälp. Både invånare och personal har bidragit med idéer om hur IoT-teknik skulle kunna lösa utmaningar i invånarnas vardag.

Resultat och förväntade effekter

För att invånaren ska känna sig trygg med att använda IoT i sin vardag behöver vissa grundförutsättningar vara uppfyllda: att förstå vad man samtycker till, att data hanteras säkert, tillgång till teknikstöd samt att tjänsten erbjuds gratis eller till en låg kostnad. Behoven kan sammanfattas i vissa teman: att påminna eller kontrollera sig själv, att kunna signalera behov av hjälp som blir behovsstyrd istället för schemastyrd, positioneringstjänst för att veta var en anhörig/färdtjänstbil är samt att få hjälp att navigera i välfärden och samordna kontakter.

Upplägg och genomförande

Information och en film om projektet spreds till personal i förvaltningarna samt till frivillig- och intresseorganisationer. Djupintervjuer med 16 personer i åldern 17-84 år genomfördes, 7 kvinnor och 9 män. Samtal har även förts med 22 anställda. Utifrån materialet har vi identifierat ett antal behov. En workshop hölls med personal som möter invånare med olika utmaningar. Kunskap om IoT och hur den kan användas gavs och behoven presenterades. Idéer om lösningar som kan möta behoven togs fram gemensamt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 september 2021

Diarienummer 2020-04111

Statistik för sidan