Avvion fall-detektor

Diarienummer 2009-02860
Koordinator LUND SCIENCE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat