Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Autonomistudie

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att studera och beskriva autonomi för framtida flygsystem. Målet var att skapa en forskningskontextsrapport för adaptiv interaktion för framtida flygsystem och nulägesrapport för samverkande hothantering med heterogena drönarsvärmar. Detta mål uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utkomsten av projektet kom starkt att bidraga till en definition och teknikinnehåll för autonomi för scenarion i studie av framtida flyg domänen med militära såväl som civila tillämpningar, speciellt avseende: -Adaptiv interaktion for framtida flygsystem -Samverkande hothantering med heterogena drönarsvärmar

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg innefattade forskningsgenomförande i kontakt och utbyte med Brasilianska forskare inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-04464

Statistik för sidan