Autonom undervattensfarkost

Diarienummer
Koordinator Defence Consulting Europe AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01680

Statistik för sidan