Autonom undervattensfarkost

Diarienummer 2009-01680
Koordinator Defence Consulting Europe AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat