Automatisk sortering av affärsdata

Diarienummer 2008-03457
Koordinator iTid Tarinfo AB - iTid Tarinfo AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2009
Status Avslutat