Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Automatisk sortering av affärsdata

Diarienummer
Koordinator iTid Tarinfo AB - iTid Tarinfo AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03457

Statistik för sidan