Automatisk planteringsmaskin

Diarienummer
Koordinator Björkemar Construction & Consulting BCC Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 608 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00649

Statistik för sidan