Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatic Cargo Tracking - ACT

Diarienummer
Koordinator Blue Science Park ( svb ) AB
Bidrag från Vinnova 3 904 398 kronor
Projektets löptid juli 2020 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare elektroniksystem: Forsknings- och innovationsprojekt 2020

Syfte och mål

Ett identifierat behov av noggrannare positioneringssystem ledde till en ny idé baserad på passiva taggar, som kan revolutionera logistik- och transportbranschen. Målet med detta projektet har varit att utveckla materialen och komponenterna som krävs för att positionera och identifiera ett objekt med millimeternoggrannhet i 3 dimensioner, samt integrera lösningen med WIP’s iLog applikation i en POC för automatisk spårning av gods anpassad till branschens behov. I detta avseende har projektet varit framgångsrikt.

Resultat och förväntade effekter

WIP levererar idag en applikation (iLog) som hanterar logistikflöden från order till leverans. Projektet resulterade i en POC bestående av unika material och komponenter som tillsammans utgör ett spårningssystem som automatiskt identifierar ett pakets position i 3 dimensioner i en transportdepå och kan integreras med WIP’s iLog. Därmed har man höjt TRL-nivån och kommit ett steg närmare att etablera sig på den svenska marknaden genom Schenker. Det finns också potential att nå andra marknader via Schenker och via andra transport- och distributionsföretag.

Upplägg och genomförande

På grund av de senaste årens globala leveransutmaningar har vi under projektet (liksom de flesta andra) drabbats av förseningar av komponenter som behövs för att verifiera tekniken med tillräckligt hög noggrannhet. Projektet har under tiden jobbat med att hitta vägar runt problemen, t.ex genom att köra fler simuleringar och vidareutveckla algoritmen så långt det varit möjligt. Man har trots detta lyckats genomföra de tester och analyser som man behövde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 mars 2023

Diarienummer 2020-00965

Statistik för sidan