Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ARTEMIS Arrowhead_4, ABELKO INNOVATION

Diarienummer
Koordinator AB ELEKTRONIK-KONSTRUKTION INNOVATION (ABELKO IN - Aktiebolaget Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION)
Bidrag från Vinnova 311 770 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Abelko har med hjälp av Arrowhead utvecklat, implementerat och testat samverkande kommunikation inom ramen för Arrowhead Framework (se arrowhead.eu) i ett flertal av våra produkter som möjliggör nya affärer och samverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Abelko har som ett resultat av projektet inlett ett affärssamarbete med Noda där vi tack vare kunskap utvecklad i projektet kunnat tecknat avtal på i storleksordningen 50-100 miljoner SEK.

Upplägg och genomförande

Upplägget med piloter med tekniska arbetsgrupper som stöd har fungerat bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04308

Statistik för sidan