ARTEMIS Arrowhead_4, ABELKO INNOVATION

Diarienummer 2012-04308
Koordinator AB ELEKTRONIK-KONSTRUKTION INNOVATION (ABELKO IN - Aktiebolaget Elektronik-Konstruktion Innovation (ABELKO INNOVATION)
Bidrag från Vinnova 311 770 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Abelko har med hjälp av Arrowhead utvecklat, implementerat och testat samverkande kommunikation inom ramen för Arrowhead Framework (se arrowhead.eu) i ett flertal av våra produkter som möjliggör nya affärer och samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Abelko har som ett resultat av projektet inlett ett affärssamarbete med Noda där vi tack vare kunskap utvecklad i projektet kunnat tecknat avtal på i storleksordningen 50-100 miljoner SEK.

Upplägg och genomförande

Upplägget med piloter med tekniska arbetsgrupper som stöd har fungerat bra.

Externa länkar

Arrowhead is addressing efficiency and flexibility at the global scale by means of collaborative automation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.