Arlanda Living Lab

Diarienummer
Koordinator CSC Airline Solutions Sweden AB - CSC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01884

Statistik för sidan