Antibacterial Surfaces Applied to Dental Prosthetics: An Innovative Approach to Cleaning Dentures

Diarienummer
Koordinator BactInact AB - BactInact
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat