AMALTHEA4public

Diarienummer 2014-01271
Koordinator Göteborgs Universitet - DATA OCH INFORMATIONSTEKNIK
Bidrag från Vinnova 2 181 697 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Göteborgs Universitet hade två mål i projektet: 1) att utveckla metoder och verktyg för att hantera spårbarhet i komplexa utvecklingsmiljöer; 2) att utveckla en designprocess och en medföljande designhandbok för utveckling av inbyggda multi- och many-core system med en fokus på fordonsindustrin. Båda mål har uppnåtts med flera vetenskapliga publikationer vid topprankade publiceringsplatser, publicering av open source Eclipse Capra, designhandbok och empiriska valideringar utförda i industrin.

Resultat och förväntade effekter

Deltagande i Amalthea4public gjorde det möjligt att Göteborgs Universitets deltagare kunde etablera sig inom den internationella forskningsområden för spårbarhet och att ge grund för framtida forskning baserad på kunskap, färdigheter och verktyg some utvecklades i projektet. En doktorand i projektet tog licentiatexamen och kommer att försvara sin doktorsavhandling under 2019. Samverkan med industriella och akademiska partner inom och utom sverige har redan lett till nya gemensamma ansökningar.

Upplägg och genomförande

Forskningen genomfördes enligt forskningsplanen. Forskare på Göteborgs Universitet var ledare för arbetspaket 1 (designprocess och spårbarhet), koordinerade samarbete inom arbetspaketet och levererade alla leverabler i tid. Samarbete inom projektet var utmärkt med en antal gemensamma publikationer och undersökningar som involverade flertalet partners inom projektet.

Externa länkar

Amalthea4public main webpage Eclipse Capra project page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.