Amalthea4Public

Reference number 2014-01270
Coordinator rt-labs Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 533 600
Project duration September 2014 - August 2017
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 
Call EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Purpose and goal

rt-labs har fokuserat på spårbarhet mellan konstruktions-artefakter i designprocessen och utvecklat ett verktyg för att skapa länkar mellan godtyckliga artefakter i ett projekt. Exempel på användningsområden är att etablera relation mellan testfall, krav och implementation.

Expected results and effects

Två verktyg utvecklades inom ramen för projektet: - Capra - ett ramverk för att skapa spårbarhet - ReqTool - ett verktyg som bygger på Capra för att dokumentera krav, testfall och implementation med spårbarhet. Båda verktygen finns tillgängliga publikt (se länkar nedan). Capra är ett officiellt Eclipse-projekt från Eclipse Foundation.

Planned approach and implementation

Forskningen har utförts i nära samarbete med svenska och tyska företag, främst från fordonsprogramvarudomänen. Projektet löpte under tre år och var indelat i tekniska arbetspaket och underaktiviteter för att nå sina mål.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.