Amalthea4Public

Reference number 2014-01270
Coordinator rt-labs Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 533 600
Project duration September 2014 - August 2017
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 
Call EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Purpose and goal

rt-labs har fokuserat på spårbarhet mellan konstruktions-artefakter i designprocessen och utvecklat ett verktyg för att skapa länkar mellan godtyckliga artefakter i ett projekt. Exempel på användningsområden är att etablera relation mellan testfall, krav och implementation.

Expected results and effects

Två verktyg utvecklades inom ramen för projektet: - Capra - ett ramverk för att skapa spårbarhet - ReqTool - ett verktyg som bygger på Capra för att dokumentera krav, testfall och implementation med spårbarhet. Båda verktygen finns tillgängliga publikt (se länkar nedan). Capra är ett officiellt Eclipse-projekt från Eclipse Foundation.

Planned approach and implementation

Forskningen har utförts i nära samarbete med svenska och tyska företag, främst från fordonsprogramvarudomänen. Projektet löpte under tre år och var indelat i tekniska arbetspaket och underaktiviteter för att nå sina mål.

External links

Capra framework Github-repo för Reqtool.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.