Akvaponik i en digital värld

Diarienummer
Koordinator Johannas Stadsodlingar AB
Bidrag från Vinnova 1 995 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

En akvaponiprototyp byggs för matproduktion som är mer hållbart och resilient. Vi är transparenta och baseras på state-of-art kunskap kring akvaponi med fokus på cirkulära resursflöden, Internet of Things och blockchain teknologi. Parallellt skapas en plattform för en cirkulär affärsmodell ur ett hållbarhetsperspektiv där vi engagerar konsumenter, företag, offentliga sektorn, myndigheter samt forskare och teknikutvecklare. Plattformen levererar en Stakeholder Opinion Assessment rapport, en LCA analys och lärande workshops som blir värdefullt för projektets helhet.

Förväntade effekter och resultat

Inom fem år så förväntar vi oss en funktionell lokal cirkulär ekonomi i produktion och konsumtion av fisk och grönsaker som använder moderna digitala verktyg, helt i linje med den nya Svenska livsmedelsstrategin. Ett matproduktionssystem som använder resurser som idag ses som avfall. Slutresultatet kommer att vara ett system som ger ökad hållbarhet och resilience, minskade utsläpp, förbättrad matsäkerhet, bättre effektivitet, bättre transparens och spårbarhet och förbättrad svensk konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är strukturerat i fyra huvudkomponenter: en fungerande akvaponi-prototyp, etablerandet av en sammarbetsplatform för att skala upp en cirkulär affärsmodell, utveckling av en "distributed ledger (blockchain)" prototyp och ett kommunikationspaket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2018

Diarienummer 2018-03565

Statistik för sidan