Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för synergioptimering vid elproduktion med flera flytande turbiner i strömmande vatten

Diarienummer
Koordinator SeaPattern Sweden AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2023 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Innovativa Startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 2 våren 2023

Syfte och mål

Seapattern AB har utvecklat en AI baserad systemlösning för synergioptimering vid elproduktion med flera flytande turbiner i strömmande vatten. Utifrån ett fåtal mätpunkter i det strömmande vattnet kommer vi beräkna den optimala utplaceringen av turbinerna så att man erhåller en självförstärkande synergieffekt över hur strömmarna samverkar mellan turbinerna som är utplacerade efter varandra. Detta kommer sedan verifieras med en utplacering av tre turbiner enligt det beräknade mönstret. Målet är att visa på en ökad kraftproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i ökad teknikmognad för både vår turbinlösning och vår AI algoritm. Vi kommer även att kunna demonstrera vinsterna i vår lösning för framtida kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras som fem arbetspaket: Uppdatera turbindesignen efter genomförda prototyptester, tillverkning av tre enheter, beräkning av optimal placering, Installation i vattenkanal samt verifiering av funktionen. Projektet förväntas ta ett år att genomföra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2024

Diarienummer 2023-00381

Statistik för sidan