AgriOpt - Optimizing Agriculture for a Sustainable Future

Diarienummer 2018-01068
Koordinator AgriOpt AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka och validera marknadsbehovet för vår innovation, utveckla och dokumentera en internationellt skalbar affärsmodell samt utveckla en första prototyp av mjukvaruprodukten för att få första kundintäkter och konstruktiv återkoppling från verkliga kunder. Målet med projektet är att ha identifierat och beskrivit ett tydligt kundbehov, skrivit en affärsplan som beskriver affärsmodellen samt utvecklat en prototyp som löser delar av det kundbehov vi identifierat under projektet. Prototypen ska kunna vidareutvecklas till en färdig produkt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer ta vår innovation ett steg närmare marknaden eftersom att grunden för vidare finansiering och produktutveckling hart tagits. Genom att en första prototyp kan säljas till referenskunder får vi värdefull användarfeedback som kan användas i utvecklingsarbetet av den färdiga produkten. Ett tydligt definierat kundbehov och en slagkraftig affärsplan är viktigt när vi söker vidare finansiering, marknadsför vår produkt och när vi pitchar idén för att utöka teamet med fler ambitiösa och kunniga medarbetare. Allt detta kommer vara effekter och resultat av detta projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre deluppgifter: identifiera och validera marknadsbehovet, utveckla affärsmodellen och utveckla prototypen. De tre delarna går delvis in i varandra och många synergieffekter kan fås. De två första deluppgifterna kommer utföras av grundarna genom intervjuer, besök på mässor och andra event samt via stöd från våra inkubatorer och affärscoacher. Prototypen kommer utvecklas av oss och anställd personal samt med stöd av externa resurser som produktutvecklingsteam och andra experter. Vi har redan inlett samtal med såväl externa resurser som personer att anställa.

Externa länkar

www.agriopt.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.