AgriOpt - Optimizing Agriculture for a Sustainable Future

Diarienummer 2018-01068
Koordinator AgriOpt AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet och målen med projektet var att validera kundbehoven, utveckla affärsmodellen samt utveckla en första MVP/prototyp för att demonstrera vår tjänst och få kundfeedback. Tack vare finansiering från Vinnova har vi lyckats uppfylla alla uppsatta mål och säkrat deltagande från flera potentiella kunder i de pilottester vi kommer genomföra under kommande säsong med både lantbrukare och växtodlingsrådgivare. Vi har även stärkt AgriOpts varumärke och fått uppmärksamhet i branschpressen samt blivit en ny innovativ aktör som hjälper lantbrukare att skapa värde ur deras data!

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat av projektet är en väl utvecklad affärsmodell beskriven utifrån NABC och en business model canvas, inklusive en analys av marknadsförings- och försäljningskanaler samt prismodell. Vi har också utvecklat en tidigt MVP för att demonstrera vår teknik för potentiella kunder, och den har fått mycket positiv feedback från dem. Tack vare denna tidiga MVP kan vi få återkoppling från kunderna och utveckla vår tjänst med kundnyttan i fokus, direkt från start! I och med projektet har vi tagit ett stort steg mot vårt långsiktiga mål att bli en ledande aktör inom dataanalys för lantbruk!

Upplägg och genomförande

Projektet har till största delen genomförts av personer verksamma i AgriOpt, men viss hjälp av externa partners har använts. Under projektets gång har givande och viktiga samarbeten byggts upp med lantbrukare, växtodlingsrådgivningsbolag samt agrara och tekniska experter. Dessa samarbeten har resulterat i täta kontakter med slutanvändare och kunder, vilket gjort att projektets alla delmoment har kunnat genomföras ur ett tydligt användarcentrerat perspektiv. Projektet har involverat en mångfald av kompetenser och knutit samman personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Externa länkar

www.agriopt.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.