ADOPTMAN MARTEC

Diarienummer 2009-04607
Koordinator THE WORLD MARITIME UNIVERSITY - WORLD MARITIME UNIVERSITY
Bidrag från Vinnova 3 656 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2013
Status Avslutat