ADOPTMAN MARTEC

Diarienummer
Koordinator THE WORLD MARITIME UNIVERSITY - WORLD MARITIME UNIVERSITY
Bidrag från Vinnova 3 656 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2013
Status Avslutat