Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AAL - Express2Connect

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 4 096 034 kronor
Projektets löptid mars 2010 - februari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Express to Connect (E2C) projektet bygger på principer och erfarenheter från Storytable® (www.storytable.com), som är en framgångsrik IKT-applikation utvecklad och marknadsförd av Multi Media Tables BV i Nederländerna. E2C projektet fokuserar på att finna lösningar till de utmaningar och problem som rör: 1. Förebygga äldres interna upplevelser av ensamhet eftersom detta är starkt kopplat till missnöje (Tilvis et al. 2000). 2. Utveckla en ny innovativ lösning riktad mot den växande Europeiska marknaden för preventiv social teknologi med en målgrupp som utgör äldre personer från 65 år och uppåt. 3. Skapa implementeringsstrategier som möjliggör att lösningen kan passa in i ekologin av omsorgstjänster med målet att motverka den förväntade kommande ökningen av omsorgskostnader (upp till 4-8% av BNP år 2025).

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet delas in 3 underkategorier: 1. På en individuell nivå ämnar E2C att hjälpa människor att hålla kontakten och vara aktiva genom att utnyttja deras kreativa potential (genom tidigare erfarenheter, kompetenser, sätt att tänka och arbeta, etc). E2C kommer att erbjuda en IKT lösning för att stödja meningsfull interaktion och för att dela med sig av erfarenheter. 2. På en samhällsnivå ämnar E2C att stödja äldre för att fortsätta leva oberoende, aktivt och meningsfullt i deras egna hem. Detta förväntas få en preventiv effekt på de förväntade ökade kostnaderna för vård och omsorg genom bland annat att behovet av professionell hjälp minskar. 3. E2C ämnar skapa en varaktig kommersiell lösning som utvecklar det existerande Storytable® till en utbredd tjänst Huvudmålet för E2C konsortiet är att utveckla, implementera och testa Storytable® konceptet för att uppnå en värde-adderande tjänst inom området hälsa och välbefinnande.

Upplägg och genomförande

E2C är organiserat som ett triple-helix utvecklingsprojekt där det individuella, samhälls samt kommersiella perspektivet integreras i arbetet. Utöver det planeras projektet att inkorporera fyra Europeiska länders perspektiv med hjälp av en Living Lab ansats. E2C ämnar understödja skapandet av communities mellan användare och att intensifiera interaktionen mellan dessa med specifikt fokus på dialog och kommunikation mellan olika användare för att stödja välbefinnande samt självkänsla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00776

Statistik för sidan