INNODEFAB - Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstr.

Diarienummer 2014-05133
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen uppfyllda: projektet har utvecklat nytt lättviktskoncept med stålsandwich (SSD) där även tillverkningsteknik och livslängd studerats. 4st Demonstratorer på 2x2 meter togs fram i rostfritt- och konstruktionsstål. Dessa utmattningsprovades med utmärkt resultat; 11Mcykler utan brott. LCC och LCA beräkning av SSD i broapplikationer visar att besparingar > 20% kan nås i vikt, material och kostnad. Projektet har även studerat nya förbättringstekniker för svetsförband, optimerat och utmattningsprovat med bra resultat, byggt Guidelines och utbildningsmaterial.

Resultat och förväntade effekter

Projektets nya lättviktskoncept med stålsandwich (SSD) fick bra testresultat, denna SSD-typ förväntas i nya konstruktioner från bro till fordon. Trafikverket öppnar för nya konstruktioner med SSD. Projektet har även studerat nya förbättringstekniker för svetsförband, byggt Guidelines, haft givande samverkan och kunskapsspridning mellan deltagarna och i öppna workshops. Med detta förväntas de nya efterbehandlingsmetoderna öka i industrin och ge ökad kvalitet, livslängd, och konkurrenskraft. Projektet har tagit fram utbildningsmaterial och bidragit till 1 PhD och 2 Lic.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs från Q4 2013 till Q1 2017, med eftersläpning i provning och rapportering. Projektet hade sex arbetspaket och utökning gjordes från 13 till 16 deltagare med Vinnovas godkännande. Tillkommande var Exportreform och SONATS (för egenspänningsmätningar och HFMI), även Svetskommissionen för utökad kunskapsspridning. Representerade branscher var fordon, bro, transportindustri, materialleverantörer, konsulter och forskningsutförare. Samverkan och resultaten i projektet har varit mycket bra, men åtagandet i provningsomfattning var möjligen alltför stort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.