5GEM 5G-Enabled Manufacturing

Diarienummer 2015-06755
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - PPU
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet 5GEM (5G-Enabled Manufacturing) skall skapa ett pilot-produktionssystem som med hjälp av 5G-baserad kommunikation kan utföra tillverkning i världsklass. Femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik (5G) kan ge svensk industriproduktion kraftigt ökad produktivitet och konkurrenskraft. Målet med projektet är att demonstrera hur 5G-teknik kan skapa flexibilitet, hållbarhet och konkurrenskraft i 4 livscykelfaser för industriella produktionssystem (utveckling, installation, drift och underhåll).

Förväntade effekter och resultat

Projektets tillämpning av 5G-baserad och mobil kommunikationsteknik har potential att kraftigt förbättra hastighet, kvalitet och störningskänslighet för informationsflödet i ett avancerat produktionssystem. Användningen av kommunikationsteknik bortom state-of-the-art kommer att ge företag ökad flexibilitet, kundanpassning och produktivitet samt attraktivare arbetsplatser. Projektet skall även ge precisions- och kvalitetsökning, snabbare omställning, effektivare felhantering samt spårbarhet för produkter och systemkomponenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i 4 huvudarbetspaket (WP) där varje WP skapar en pilot-demonstration av mobile och trådlös 5G-teknik i en av produktionssystemets fyra livscykelfaser. Varje WP har en uppsättning uppgifter, inklusive behovsanalys, teknisk utveckling, implementering, test och utvärdering. Varje demonstration testas med avseende på systemeffektivitet, produktkvalitet, tillverkningsflexibilitet, samt arbetsplats- effektivitet och dito attraktivitet. Projektet har tre startpartners men kommer att utökas med ytterligare aktörer.

Externa länkar

Twitterkonto för 5GEM Web-domän för (kommande) hemsida(länkar direkt till .se-domänen) Web-domän för (kommande) hemsida LinkedIn-grupp för 5GEM

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.