Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

Utbildning och karriärutveckling bidrar till att skapa framstående forskare.

Inom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) finns stöd för att forskare oavsett ålder ska kunna utveckla sin karriär. De får också möjligheten att vara verksamma i ett annat land eller inom den privata sektorn under en period. Det ger dem nya kunskaper och erfarenheter, som gör det möjligt för dem att nå sin fulla potential.

Så fungerar programmet

Insatserna inom MSCA riktar sig till alla ämnesområden inom forskning och innovation, från grundforskning till marknadspenetration och innovationstjänster. Forsknings- och innovationsområden samt sektorer väljs fritt av sökandena enligt bottom-up principen. MSCA stödjer forskares karriärutveckling, men hjälper dem att samtidigt behålla en lämplig balans mellan arbetsliv och familjeliv.
 
MSCA vänder sig till forskare och innovationspersonal i alla olika karriärsteg, samt organisationer som universitet, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastruktur, företag och andra socioekonomiska aktörer från alla länder, inklusive tredje länder enligt de villkor som definieras i reglerna för Horisont 2020.

Rörlighet är ett centralt krav inom programmet. Forskare får finansiering på villkor att de flyttar från ett land till ett annat för att bredda eller fördjupa sin kompetens.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Richard Andersson

Biträdande kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 10

Karin Aase

Biträdande expert, Vinnova

+46 8 473 31 17

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Spetskompetens

<p>Programmet stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.</p>
<p>Programmet förväntas generera helt ny teknik genom samarbeten mellan avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.</p>
<p>Programmet ger Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt möjliggörs ny och spännande forskning.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Erik Litborn

Statistik för sidan