Framtida och ny teknik, FET

Inom Framtida och ny teknik (FET) finansieras projekt som kan leda till helt ny teknik. Programmet bygger på samarbeten mellan avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.

Framtida och ny teknik stödjer forskningsinitiativ som ligger i framkant och som går utöver vad som är känt. Åtgärderna ska hjälpa Europa att tidigt koppla greppet i lovande framtida teknikområden som kan förnya grunderna för framtida europeisk konkurrenskraft och tillväxt.

Tre inriktningar

FET-programmet har tre inriktningar, från nya idéer till långsiktiga utmaningar.

FET Open ska fånga upp nya visionära idéer i ett tidigt skede när det finns få forskare som arbetar med ett område. Detta kan till exempel innebära en rad nya tekniska möjligheter som bygger på avancerad vetenskap, okonventionella samarbeten eller ny praxis inom forskning och innovation.

FET Proactive syftar till att stimulera nya framväxande fält och skapa en kritisk massa av europeiska forskare i ett antal lovande forskningsområden. Nya tvärvetenskapliga forskarsamhällen ska byggas upp och struktureras inom områden som ännu inte är redo att ingå i industriforskningsplaner.

FET Flagships är visionära, storskaliga och långsiktiga satsningar på lovande forskningsområden, där Europas främsta forskare förenar sina krafter för att lösa vetenskapliga och tekniska utmaningar. Det kan till exempel vara att förstå den mänskliga hjärnan, eller att utveckla framtidens nya material som grafen, eller kvantteknologi.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Sverker Lundin

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

Johan Lindberg

Biträdande kontaktperson, Vinnova

+46 8 454 64 53

Karin Aase

Biträdande expert, Vinnova

+46 8 473 31 17

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra inriktningar inom Spetskompetens

<p>Programmet stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.</p>
<p>Marie Skłodowska-Curie Actions är programmet inom Horisont 2020 där forskare får möjlighet att utveckla sin karriär.</p>
<p>Programmet ger Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt möjliggörs ny och spännande forskning.</p>

Senast uppdaterad 4 december 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan