Europeisk forskningsinfrastruktur

Programmet ger Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt blir ny och spännande forskning möjlig.

Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och används av forskare eller forskargrupper inom alla forskningsområden. De kan utgöras av anläggningar, instrument, kunskapssamlingar eller tjänster, och kan många gånger vara stora och komplexa.

Högklassig forskningsinfrastruktur kräver dessutom ofta integrering av utrustning, tjänster och datakällor samt omfattande gränsöverskridande samarbete.

Exempel på forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur kan vara högeffektlasrar som används inom bland annat medicin, materialvetenskap och biokemi. Det kan vara högteknologiska teleskop för att studera universum eller en övervakningsstation på botten av havet för att observera klimatförändringar. Det kan också vara e-infrastruktur såsom olika transnationella nätverk. Dessa kan kosta miljontals euro, och världens främsta experter krävs för att driva dem.

Det här finansierar programmet

EU-medel bidrar till att samla resurser för forskningsinfrastrukturer, samt att öppna upp dessa för forskare inom EU. Detta stöd ger alltså Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt möjliggörs ny och spännande forskning.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Robin Andersson

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 123 25

Johan Lindberg

Biträdande kontaktperson, Vinnova

+46 8 454 64 53

Johan Holmberg

Expert, Vetenskapsrådet

+46 8 546 442 14

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Spetskompetens

<p>Programmet stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.</p>
<p>Programmet förväntas generera helt ny teknik genom samarbeten mellan avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.</p>
<p>Marie Skłodowska-Curie Actions är programmet inom Horisont 2020 där forskare får möjlighet att utveckla sin karriär.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan