Europeiska forskningsrådet, ERC

Europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning av högsta kvalité inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

Så fungerar programmet

Horisont 2020 vill förenkla byråkratin för forskare och göra det enklare att söka finansiering. Därför utgår programmet från fyra principer:

  • 1 forskare
  • 1 värdinstitution
  • 1 projekt
  • 1 urvalskriterium: vetenskaplig excellens.

Du behöver inga konsortier, inga nätverk och ingen medfinansiering. Ansökningar från alla vetenskapliga områden välkomnas och forskare från hela världen och i alla karriäråldrar kan ansöka.

Värdinstitutionerna måste ge forskaren förutsättningar för att självständigt styra forskningsprojektet och dess finansiering. Bidraget kan flyttas över till en annan värdinstitution, om bidragsmottagaren så önskar. Forskningen ska bedrivas i en av EU:s 28 medlemsstater eller i något av de associerade länderna. 

Olika bidragsformer

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskning. Bidragsstorlek: upp till 2 miljoner euro för en period av max fem år. 

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Bidragsstorlek: upp till 2,75 miljoner euro för en period av max fem år. 

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. Bidragsstorlek: upp till 3,5 miljoner euro för en period av max fem år. 

ERC Proof of Concept vänder sig till forskare som redan beviljats medel från ERC, och som vill undersöka innovationspotentialen i sina ERC-finansierade projekt.  Bidragsstorlek: upp till 150.000 euro för en period av upp till 12 månader . 

ERC Synergy Grant riktar sig till små grupper av mycket framstående forskare som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt. Bidragsstorlek: upp till 15 miljoner euro för en period på upp till 6 år.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Lena Renner

Nationell kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 440 40

Erik Litborn

Biträdande kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Karin Aase

Biträdande expert, Vinnova

+46 8 473 31 17

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra inriktningar inom Spetskompetens

<p>Programmet förväntas generera helt ny teknik genom samarbeten mellan avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.</p>
<p>Marie Skłodowska-Curie Actions är programmet inom Horisont 2020 där forskare får möjlighet att utveckla sin karriär.</p>
<p>Programmet ger Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt möjliggörs ny och spännande forskning.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan