Spetskompetens

Inom Spetskompetens finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur. Forskare får möjlighet att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser för att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.

Program inom Spetskompetens

Programmet stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

Programmet förväntas generera helt ny teknik genom samarbeten mellan avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.

Marie Skłodowska-Curie Actions är programmet inom Horisont 2020 där forskare får möjlighet att utveckla sin karriär.

Programmet ger Europas forskare tillgång till det allra senaste inom forskningsinfrastrukturer - och på så sätt möjliggörs ny och spännande forskning.

Senast uppdaterad 2 februari 2017   |   Statistik för sidan