Säkra samhällen

Inom Säkra samhällen finansieras projekt som kan bidra till frihet och trygghet för medborgarna i EU med hjälp av ny kunskap eller innovativa metoder och tekniker.

Programmet Säkra samhällen omfattar satsningar på projekt som med ny kunskap, innovativa metoder och tekniker kan bidra till att säkerställa frihet och trygghet för medborgarna i EU. Det handlar om att tillsammans öka förmågan att förutse, förebygga och hantera gränsöverskridande hot.

Det handlar om att bekämpa terrorism, skydda samhällen från katastrofer, försvara sig mot cyberattacker och förbättra gränsskyddet. Det kan också vara att bekämpa olaglig handel med människor, narkotika och förfalskade varor.

Det här finansierar programmet

Programmet finansierar projekt som syftar till att bekämpa terrorism och brottslighet, skydda samhället mot katastrofer, förbättra gränsskydd och digital säkerhet.

Många olika typer av aktörer behöver samarbeta för att lösa dessa komplexa utmaningar. Programmet lägger stor vikt vid att involvera slutanvändare i projekten, t.ex. myndigheter som polis, tull, kustbevakning men också civila aktörer och företag som implementerar säkerhetslösningar

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

Susannah Sigurdsson

Biträdande kontaktperson, MSB

+46 10 240 42 54

Johan Lindberg

Expert, Vinnova

+46 8 454 64 53

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan