Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

Programmet finansierar forskning och innovation som kan bidra till att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.

Programmet omfattar utmaningar kring ökat migrationsflöde, socioekonomiska och kulturella omvandlingar, samspelet människa-teknik och den senaste utvecklingen inom europeisk, nationell och global samhällsstyrning.

Det här finansierar programmet

Programmet finansierar projekt som tar fram ny kunskap och ökar förståelsen för dagens och framtida utmaningar och som kan bidra till utveckling av ny policy. Projekten kan till exempel handla om migration och integration, tillgång till utbildning och sysselsättning, utveckling av innovativa tjänster i offentlig sektor, kulturarv och social innovation. Programmet stödjer även samarbeten med länder utanför EU.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om de olika utlysningarna inom Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu), eller sök finansiering via Participant portal.

Information på EU-kommissionens webbplats

Participant portal

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Anna Halldén

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 11

anna.hallden@vinnova.se

Sofie Wallerström

Biträdande kontaktperson, Forte

sofie.wallerstrom@forte.se

Gustav Hansson

Expert, Vetenskapsrådet

gustav.hansson@vr.se

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Referensgrupp för programmet

Referensgruppen för Inkluderande, innovativa och säkra samhällen består av:

 • Ann Rodenstedt, Formas
 • Dag Lindström, Uppsala universitet
 • Eva Marie Rigné, Sveriges kommuner och landsting
 • Eva Stensköld, Riksbankens jubileumsfond
 • Gustav Sigeman, Uppsala universitet
 • Jan Turtinen, Riksantikvarieämbetet
 • Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
 • Maria Albin, Karolinska Institutet + Lunds universitet
 • Maria Lindholm, Vetenskap och allmänhet 
 • Peo Hansen, Linköpings universitet
 • P-O Östergren, Lunds universitet
 • Sofie Wallerström, Forte
 • Sophia Ivarsson, Vinnova
 • Tove Hammarberg, Forte

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p class="ingress">Programmet ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan