Innovation i små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SME) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation, och får särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. De kan enskilt, eller i samarbete med andra, söka finansiering till sina projekt.

Innovation i små och medelstora företag syftar till att skapa ett gynnsamt ekosystem för innovativa små och medelstora företag. Små och medelstora företag kallas på engelska SME (Small and Medium-sized Enterprises).

EIC Accelerator (tidigare SME-instrumentet)

Små och medelstora företag kan söka bidrag inom EIC Accelerator, som är ett nytt sätt att stödja företagens projekt inom forskning, utveckling och innovation, där ett enskilt SME kan söka pengar. 

EIC Accelerator riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag, för att kunna främja tillväxt inom alla sektorer. Programmet omfattar även åtgärder som ger indirekt stöd till företag för att stärka deras innovationsförmåga.

EIC Accelerator ger möjlighet att finansiera både förstudier och utveckling av nya idéer.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om området Innovation i små och medelstora företag på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Läs mer om EIC Accelerator på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Andra sätt att finansiera projekt

Sverige är med i ett internationellt nätverk som heter EUREKA. Det är ett samarbetsnätverk för marknadsnära forskning, teknisk utveckling och innovation med fokus på små och medelstora företag. Här kan företag söka nationella bidrag för samarbetsprojekt med minst en organisation från ett annat EUREKA-land. EU-kommissionen och EUREKA samarbetar för att specifikt stötta små och medelstora företag genom programmet Eurostars.

Läs mer om EUREKA  

Läs mer om Eurostars

Filmer om finansieringsmöjligheter

Den 27 april 2018 arrangerade Vinnova ett informationsmöte om europeiska program för forskning och innovation i små och medelstora företag och vilka finansieringsmöjligheter det finns för företag. Här har vi samlat de presentationer som hölls.

Bernd Reichert, Executive Agency for SMEs

Bernd Reichert från Executive Agency for SMEs (EASME) presenterar European Innovation Council (EIC) pilot och SME Instrumentet i Horisont 2020.

Peter Lindberg, Vinnova

Peter Lindberg, Vinnova, berättar om Runner Up – stöd för företag som fått Seal of Excellence i SME Instrumentet fas 1.

Peter Lindberg, Vinnova

Peter Lindberg, Vinnova, berättar om Eurostars – Internationella forsknings- och innovationsprojekt för små och medelstora företag.

Sara Gunnerås, EUSME

Sara Gunnerås, EUSME supportkontoret, berättar om hur små och medelstora företag kan få hjälp och stöd inför en ansökan till Horisont 2020.

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Eric Jensen

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 29

Maria Evertsson

Biträdande kontaktperson, Tillväxtverket

+46 8 681 91 26

Andreas Backfolk

Biträdande kontaktperson, Tillväxtverket

+46 8 868 193 28

Pontus von Bahr

Expert, Vinnova

+46 8 473 30 91

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Industriellt ledarskap

<p>Programmet stöder innovation och konkurrenskraft med hjälp av modern informationsteknik.</p>
<p>Programmet fokuserar på att forskning och innovation ska stärka EU:s industriella kapacitet och affärsmöjligheter, inte minst för innovativa små och medelstora företag.</p>
<p>Rymdprogrammet ska främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och stödja rymdforskning.</p>
<p>Programmet hjälper innovativa företag och organisationer genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa småföretag.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan