Nanoteknik, avancerade material, bioteknik & ny produktionsteknik

Programmet fokuserar på att forskning och innovation ska stärka EU:s industriella kapacitet och affärsmöjligheter, inte minst för innovativa små och medelstora företag (SMF).

Nanoteknik, avancerade material, ny produktionsteknik och bioteknik utgör fyra så kallade möjliggörande teknologier (Key Enabling Technologies, KETs), och ska bidra till att lösa samhällsutmaningar inom till exempel hälsa, klimat och energi.

Det här finansierar programmet

Denna del av programmet omfattar fyra områden:

  • Nanoteknik
  • Avancerade material
  • Bioteknik
  • Avancerad tillverkning och bearbetning

Programmet präglas av aktiviteter som har relativt höga teknikmognadsnivåer. I programmet finns också ett dedikerat stöd till storskaliga pilot- och demonstrationsprojekt för att underlätta industriellt tillämpning och kommersialisering.

Public private partnership

I den här delen finns ett antal så kallade "offentliga privata initiativ", eller partnerskapsprogram (Public-Private partnership PPP):

  • Energieffektiva byggnader (EeB),
  • Framtidens fabriker (FoF)
  • Hållbar processindustri (SPIRE).

Målet är att öka konkurrenskraften och energieffektiviteten i byggsektorn, öka hållbarheten i produktionsprocesser, och göra processindustrin mer resurs- och energieffektiv.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

Bertrand Noharet

Expert, Vinnova

+46 8 473 30 58

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Industriellt ledarskap

<p>Små och medelstora företag kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.</p>
<p>Rymdprogrammet ska främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och stödja rymdforskning.</p>
<p>Programmet hjälper innovativa företag och organisationer genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa småföretag.</p>
<p>Programmet stöder innovation och konkurrenskraft med hjälp av modern informationsteknik.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan