Söka finansiering från Horisont 2020

Se hur det går till att söka finansiering inom Horisont 2020, vilken hjälp ni kan få och vad programmet har finansierat förut.

Så söker du finansiering

Du söker finansiering inom Horisont 2020 på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities, där du också hittar alla öppna utlysningar. Du hittar mer information om programmet på EU-kommissionens webbplats. Där finns också en manual för ansökan.

Sök finansiering på Funding & tender opportunities (på engelska)  

Läs mer om Horisont 2020 på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Läs manualen för ansökan på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

 

Ett av målen för Horisont 2020 är att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom EU. För att söka pengar inom programmet behöver du därför i de flesta fall samarbeta med andra organisationer eller universitet.

Behöver du hjälp med att söka?

Kontakta gärna någon av våra nationella kontaktpersoner, om du har frågor kring vad som gäller för just ert projekt. De kan också berätta mer om vem som kan söka och vad Horisont 2020 kan finansiera.

Kontakta oss med dina frågor

<p>Vill du veta mer om ramprogrammet Horisont 2020, eller funderar du på att söka EU-bidrag? Våra kontaktpersoner hjälper dig och svarar på dina frågor.</p>
<p>Kontakta oss om du har frågor om juridik och finans när du ska söka medel inom Horisont 2020.</p>
<p>Små och medelstora företag kan få hjälp från Eusme och nätverket Enterprise Europe.</p>

Är du forskare på universitet eller högskola?

Som forskare kan du få hjälp från grant office, forskningsservice eller innovationskontoret på ditt universitet eller högskola. Lärosätena informerar själva på sin webbplats om vad som gäller.

Se vilka områden som fått finansiering

Se hur pengarna har fördelats hittills i vårt visualiseringsverktyg. Du kan se hur mycket som gått till de tre olika huvudinriktningarna, och till vilka satsningar inom inriktningarna. Du kan också se från vilka länder projektet kommer.

Vinnovas visualiseringsverktyg

Bli expertutvärderare

Bli bättre på att göra ansökningar - bli expertutvärderare. Genom att läsa och bedöma andras anökningar kommer du själv bli bättre på att skriva ansökningar.

EU-kommissionen söker hela tiden oberoende experter som kan utvärdera projektförslag, utforma program och utveckla policys för Horisont 2020. Du kan när som helst anmäla ditt intresse för att bli expertutvärderare.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för alla oavsett nationalitet. EU-kommissionen söker akademiker och erfarna forskare, men även specialister från näringslivet och personer med stor kännedom om innovation. Horisont 2020 behöver experter inom naturvetenskap, teknik, nya material, hälsa, innovation, samhällsvetenskap, humaniora, etik, genus, kommunikation och projektledning.

Vill du bli expertutvärderare?

Anmälan är öppen för alla, men du bör ha hög kompetens inom forskning och innovation. Du registrerar din ansökan online på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities.

Utlysningen för att bli expertutvärderare (pdf)

Ansök på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities (på engelska)

Senast uppdaterad 18 september 2019   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan