Söka finansiering från Horisont 2020

Se hur det går till att söka finansiering inom Horisont 2020, vilken hjälp ni kan få och vad programmet har finansierat förut.

Så söker du finansiering

Du söker finansiering inom Horisont 2020 på EU:s Participant portal, där du också hittar alla öppna utlysningar. Du hittar mer information om programmet på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu). Där finns också en manual för ansökan.

Manual för ansökan

EU-kommissionens webbplats 

Participant portal

Ett av målen för Horisont 2020 är att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom EU. För att söka pengar inom programmet behöver du därför i de flesta fall samarbeta med andra organisationer eller universitet.

Behöver du hjälp med att söka?

Kontakta gärna någon av våra nationella kontaktpersoner, om du har frågor kring vad som gäller för just ert projekt. De kan också berätta mer om vem som kan söka och vad Horisont 2020 kan finansiera.

Kontakta oss med dina frågor

Vill du veta mer om ramprogrammet Horisont 2020, eller funderar du på att söka EU-bidrag? Våra kontaktpersoner hjälper dig och svarar på dina frågor.

Kontakta oss om du har frågor om juridik och finans när du ska söka medel inom Horisont 2020.

Andra sätt att få stöd och hjälp

Vilka möjligheter som finns för att få hjälp inför en ansökan, beror på vilka ni är.

Supportkontor för små och medelstora företag

Eusme har ett supportkontor som kan hjälpa små och medelstora företag att söka pengar från Horisont 2020. De kan bland annat hjälpa er med att

  • diskutera företagets behov och formulera ett projekt
  • identifiera möjliga ingångar och diskutera preliminära idéer
  • ge tips för hur du hittar samarbetspartner
  • gå igenom villkoren för erbjudandet och hur ansökningen går till
  • läsa igenom ansökan och ge återkoppling
  • ge tips och råd under projektets gång, till exempel om hur ni rapporterar.

Supportkontorets webbplats  (eusme.se)

Du kan också mejla deras helpdesk om du har korta, specifika frågor: helpdesk@eusme.se

Om ni inte tillhör kategorin små och medelstora företag, finns det andra plattformar för att få stöd inför en ansökan, hjälp att hitta samarbetspartners eller råd om hur ni går vidare med ert projekt.

Forskare på universitet och högskolor

Som forskare kan du få hjälp från grant office, forskningsservice eller innovationskontoret på ditt universitet eller högskola. Lärosätena informerar själva på sin webbplats om vad som gäller.

Nätverk för entreprenörer

Nätverket Enterprise Europe (EEN) kan hjälpa till med råd och information om vilka EU-program som vänder sig till företag och entreprenörer. De erbjuder också hjälp och service vid olika samarbeten, och kan även förmedla internationella affärskontakter.

EEN:s webbplats (enterpriseeurope.se)

Exempel på innovativa projekt

För att veta om Horisont 2020 passar ert projekt, kan du läsa om tidigare projekt som programmet finansierat. Bli inspirerad av några exempel på lyckade projekt inom de olika huvudinriktningarna.

Projektexempel

Allt om Horisont 2020

Horisont 2020 består av tre huvudinriktningar, och fem andra delar som kompletterar dessa. För att söka behöver du veta vilka inriktningar som finns, och vilka villkor som gäller för att få finansiering inom dem.

En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.

En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.

Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.