Söka finansiering från Horisont 2020

Som Sveriges kontaktmyndighet för Horisont 2020, hjälper och guidar vi er som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Vi kan svara på frågor och berätta vilket stöd ert projekt kan få. Ni ansöker sedan om finansiering på EU-kommissionens webbplats. 

För att söka pengar inom programmet behöver ni i de flesta fall samarbeta med andra organisationer eller universitet inom EU. Ett av målen för Horisont 2020 är nämligen att skapa europeiska samarbeten mellan olika aktörer.

Finansiering ges inom olika program

Horisont 2020 har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. Det finns också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

<p>Inom spetskompeten finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarr&ouml;rlighet och infrastruktur.</p>
<p>Inom industriellt ledarskap finansieras lovande och strategisk teknik, till exempel satsningar p&aring; mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion</p>
<p>Inom samh&auml;lleiliga utmaningar finansieras l&ouml;sningar p&aring;&nbsp;stora samh&auml;llsutmaningar som vi st&aring;r inf&ouml;r, exempelvis inom h&auml;lsa, klimat, och transporter</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Hjälp och stöd att ansöka

Det finns mycket hjälp att få om ni har frågor eller behöver hjälp. Våra kontaktpersoner svarar gärna på frågor och hjälper er med att förbereda er ansökan.

Små eller medelstora företag

Är ni ett litet eller medelstort företag finns det särskilda supportkontor speciellt utformade för småföretag. 

Finansiering för små och medelstora företag

Forskare på universitet eller högskola

Som forskare kan du få hjälp från grant office, forskningsservice eller innovationskontoret på ditt universitet eller högskola. Lärosätena informerar själva på sin webbplats om vad som gäller.

Frågor om juridik och finans

Horisont 2020 skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Det finns generalla regler kring finansieringen, men har du specifika frågor, kan du vända dig till våra kontaktpersoner.

Juridik och finans

<p>V&aring;ra kontaktpersoner hj&auml;lper dig med fr&aring;gor om&nbsp;Horisont 2020 och hur man s&ouml;ker EU-bidrag.</p>

Ansök inom Horisont 2020

Ni söker finansiering inom Horisont 2020 på EU-kommissionens webbplats. Där hittar ni också alla öppna utlysningar samt detaljerad information om programmet och om hur ni ansöker. 

Bli bättre på ansökningar genom att bli expertutvärderare

Bli bättre på att göra ansökningar - bli expertutvärderare. Genom att läsa och bedöma andras anökningar kommer du själv bli bättre på att skriva ansökningar.

EU-kommissionen söker hela tiden oberoende experter som kan utvärdera projektförslag, utforma program och utveckla policys för Horisont 2020. Du kan när som helst anmäla ditt intresse för att bli expertutvärderare.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för alla oavsett nationalitet. EU-kommissionen söker akademiker och erfarna forskare, men även specialister från näringslivet och personer med stor kännedom om innovation. Horisont 2020 behöver experter inom naturvetenskap, teknik, nya material, hälsa, innovation, samhällsvetenskap, humaniora, etik, genus, kommunikation och projektledning.

Vill du bli expertutvärderare?

Anmälan är öppen för alla, men du bör ha hög kompetens inom forskning och innovation. Du registrerar din ansökan online på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities.

Utlysningen för att bli expertutvärderare (pdf)

Ansök på EU-kommissionens webbplats Horizon 2020: Funding & tender opportunities (på engelska)

Senast uppdaterad 15 april 2020

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan