Digitala hjälpmedel - vi söker innovationer som gör livet enklare!

Digital teknik när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?

Vårt behov av stöd varierar med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är. Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd. Hjälpmedel ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till bättre hälsa.

Missa inte vår Facebook grupp med primärt syfte att sprida information om digitala hjälpmedel och vara en mötesplats för personer och organisationer. Dela gärna kunskap, verktyg, idéer och behov! Här kan du läsa mer om vår Facebook-grupp

Person i rullstol högs uppe på ett berg med lyfta händer mot himlen

Satsningen Digitala hjälpmedel

Satsningen vänder sig till aktörer som med digital teknik vill utveckla nya lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Vinnova uppmuntrar delning av kunskap, verktyg och idéer, och att aktörer öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

Inom ramen för satsningen, öppnar 14 november utlysningen ”Digitala hjälpmedel”. Utlysningen har för närvarande två teman: 

  • Idrott och fritid samt 
  • Arbetsliv och skola

Hur proteser omdefinierar mänskligheten

När personer med behoven får vara med att skapa uppstår mer intressanta lösningar.

Cybathlon av EHT Zurich

Cybathlon - inte bara en tävling utan även ett event som vill visa vad teknik kan göra idag och vad forskning kring hjälpmedel kan skapa inför framtiden.

En mobil livsstil med Gita

Piaggio Gita är ett exempel på en innovation som hjälper till att bära saker, till exempel en matkasse. Som en generell lösning är den är till nytta för alla.

Polyfactorys open calls till unga forskare

Innovationscentret Polifactory i Milano erbjuder studenter och forskare stöd för att kunna arbeta med prototyper till hjälpmedel i makerspaces

Frågor?

Linda Swirtun

Utlysningsansvarig

+46 8 473 31 39

linda.swirtun@vinnova.se

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

erik.boralv@vinnova.se

Therese Porsklint

Programassistent

+46 8 473 30 28

therese.porsklint@vinnova.se

Vinnovas satsningar inom digital hälsa

Här kan du läsa om Vinnovas olika satsningar inom digital hälsa och ansöka inom satsningen Digitala hjälpmedel.

<p>Det finns stora möjligheter att förbättra vår hälsa genom digitaliseringen. Det kan handla om allt från att t.ex. flyga hjärtstartare med drönare till otillgängliga platser, till att utveckla kliniska beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens.</p>
Senast uppdaterad 26 oktober 2018   |   Statistik för sidan