Hjälpmedel – digitala, uppkopplade och modifierbara

450 000 svenska medborgare har tagit fram en fungerande innovation för eget bruk. Personerna spenderar i genomsnitt cirka fem timmar i veckan på detta, vilket motsvarar 60 000 personer som på heltid arbetar med experimentell utveckling. Det kan jämföras med att hela den svenska FoU-besättningen på svenska företag är 79 000 personer, omräknat till heltidsarbetande.

Digital teknik som ökar funktionsförmågan

Den här satsningen vänder sig till aktörer som med digital teknik vill bidra till att utveckla innovativa hjälpmedel som ökar människors funktionsförmåga. Det kan handla om innovationer som till exempel underlättar på arbetsplatsen, vid idrottsutövning eller i dagliga livet.
En aktör kan utveckla hjälpmedel eller agera som intermediär eller behovsägare. En intermediär kan genom ett event, till exempel ett hackathon eller en innovationstävling, eller genom att upplåta utrustning och lokaler, möjliggöra för utvecklare och användare att ta fram innovativa digitala hjälpmedel. En behovsägare är den som lösningen är till för att hjälpa, till exempel användare och kunder. Behovsägaren roll är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov.

Aktörer i samverkan

Satsningen vänder sig till företag, individer, ideella föreningar, stiftelser, kommuner och landsting, som i samverkan vill utveckla nya eller förbättrade hjälpmedel med digital teknik. Aktörskonstellationer som saknar behovsägare lämpar sig inte för den här satsningen. Vinnova uppmuntrar nya samarbeten och engagemang från aktörer i branscher som traditionellt inte utvecklar hjälpmedel. Exempel på sådana samarbeten skulle kunna vara företag i textilbranschen och patienter, fab labs och hjälpmedelsanvändare, hjälpmedelsföretag och experter på artificiell intelligens.

Prototyp ska kunna tas fram

Exempel på lösningar som skulle kunna passa inom ramen för satsningen är till exempel uppkopplade rullstolar och andra mobila hjälpmedel, röstinteraktion med olika funktioner, digital modifiering och anpassningar av befintliga hjälpmedel, öppna delade resurser (till exempel ritningar och 3D-modeller), stöd för att utveckla bättre egna hjälpmedel, anpassningar av funktioner i hemmet. En prototyp ska kunna tas fram inom ramen för projektet.

Inspiration

Digital teknik, när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för exempelvis tillgång till service. Var finns de nya innovationerna som gör livet enklare?

Läs Eric Borälvs blogginlägg om hjälpmedel för alla

Ibland syns behovet av stöd och innovation tydligast runt vissa aktiviteter, exempelvis fritidsintressen och idrott. Här hittar du fler blogginlägg om bland annat tillgänglighet och proteser.

Fokus på proteser: en samling av inlägg på Vinnovas blogg

Fokus på tillgänglighet: en samling av inlägg på Vinnovas blogg

Vi ser att om personer med behoven får vara med, eller kan skapa och bygga själva, så uppstår en större variation och mer intressant lösningar.

Hur proteser omdefinierar mänskligheten: en film hos The Guardian

Cybathlon är ett exempel med hög profil, men det kan lika gärna vara något enklare och i mindre skala, som en simskola för hörselskadade barn.

Simskola för hörselskadade barn: ett radioinslag av Sveriges Radio

CYBATHLON av EHT Zurich: en inspelning av Cybathlon på Youtube

Genom digitalisering finns nya sätt att driva utvecklingen av olika slags hjälpmedel.

En mobil livsstil med Gita: en produktvideo på Youtube

Piaggio Gita är ett exempel på en innovation som hjälper till att bära saker, till exempel en matkasse. Som en generell lösning är den är till nytta för alla.

Läs om Polifactorys Open Call

Hämta inspiration från Parasports webbplats.

Parasport - webbplats

Frågor?

Linda Swirtun

Utlysningsansvarig

+46 8 473 31 39

linda.swirtun@vinnova.se

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

erik.boralv@vinnova.se

Therese Porsklint

Programassistent

+46 8 473 30 28

therese.porsklint@vinnova.se

Senast uppdaterad 23 augusti 2018   |   Statistik för sidan