Digitala hjälpmedel - vi söker innovationer som gör livet enklare!

Digital teknik, när den är som bäst, gör livet enklare. Den är numera ett självklart inslag i samhället och en förutsättning för delaktighet. Vill du bidra till bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta?

Vårt behov av stöd varierar med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är. Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd. Hjälpmedel ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till bättre hälsa.

Missa inte vår Facebook grupp med primärt syfte att sprida information om digitala hjälpmedel och vara en mötesplats för personer och organisationer. Dela gärna kunskap, verktyg, idéer och behov! Här kan du läsa mer om vår Facebook-grupp

Ett barn som cyklar med AR-glasögon (glasögon för förstärkt verklighet).

Augmented reality - förstärkt verklighet med AR-glasögon.

Satsningen Digitala hjälpmedel

Satsningen vänder sig till aktörer som med digital teknik vill utveckla nya lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Vi uppmuntrar delning av kunskap, verktyg och idéer, och att aktörer öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

Det är viktigt att användare med behov av stöd får ta del av den senaste tekniska utvecklingen. Vi välkomnar därför särskilt projekt som använder sig av spetsteknik. Det kan handla om artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), datorspel, simulering och automation. En användares förmågor går att förstärka på många sätt, till exempel genom ny kroppsburen teknik eller genom att inkludera sensorer i befintliga hjälpmedel.

Inom ramen för satsningen öppnade den 14 november 2018 utlysningen ”Digitala hjälpmedel”. Utlysningen har två teman: 

  • Idrott och fritid
  • Arbetsliv och skola

Sök finansiering i satsningen Digitala hjälpmedel

Inspiration

Vill du söka finansiering i vårt erbjudande inom digitala hjälpmedel? Här nedan kan du klicka dig vidare till ansökningssidan och läsa mer om några spännande projekt inom området Digitala hjälpmedel.

Ökade möjligheter med TriMo AKK

TriMo AKK - ett Vinnova-finansierat projekt - ger ökade möjligheter till tillgänglighet, kommunikation och delaktighet i samhället för personer med talstörning eller avsaknad av talat språk.

Hur proteser omdefinierar mänskligheten

När personer med behoven får vara med att skapa uppstår mer intressanta lösningar.

Cybathlon av EHT Zurich - inte bara en tävling

Cybathlon - inte bara en tävling utan även ett event som vill visa vad teknik kan göra idag och vad forskning kring hjälpmedel kan skapa inför framtiden.

En mobil livsstil med Piaggio Gita

Piaggio Gita är ett exempel på en innovation som hjälper till att bära saker, till exempel en matkasse. Som en generell lösning är den är till nytta för alla.

Polyfactorys open calls till unga forskare

Innovationscentret Polifactory i Milano erbjuder studenter och forskare stöd för att kunna arbeta med prototyper till hjälpmedel i makerspaces

Frågor?

Linda Swirtun

Programledare

Erik Borälv

Handläggare

+46 8 473 32 22

Therese Porsklint

Programassistent

+46 8 473 30 28

Digitala hjälpmedel på Facebook

I vår Facebookgrupp hittar du information om digitala hjälpmedel, och den fungerar även som en mötesplats för personer och organisationer. Dela gärna kunskap, verktyg, idéer och behov! Här kan du se de senaste inläggen i flödet: 

 <script async src='https://5p4rk13.com/LiveFeed/23877/loaderscript.js'></script>

<div class='sprkl-wrapper Sparkle-23877' data-template='4' data-show-scrollbars='false' data-fixed-height='false' style='height: 100%; width: 100%;'></div>

Vinnova satsar på hållbar innovation

Här kan du läsa om vårt arbete med hållbarhet, jämställdhet och smart policyutveckling.

<p>Det finns stora möjligheter att förbättra vår hälsa genom digitaliseringen. Det kan handla om allt från att t.ex. flyga hjärtstartare med drönare till otillgängliga platser, till att utveckla kliniska beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens.</p>
<p>Kan rätt utformade regler hjälpa innovationer att utvecklas? Går det snabbare att genomföra samhällsnyttiga idéer om vi kan anpassa regelverket? Det tror vi.</p>
<p>Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030.</p>
<p>Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Vår finansiering ska komma både kvinnor och män tillgodo och projekten vi finansierar ska bidra till ökad jämställdhet.</p>
Senast uppdaterad 2 september 2019   |   Sidansvarig: Linda Swirtun   |   Statistik för sidan