Framtidens hållbara ekonomi

Den inslagna vägen för världens konsumtion och produktion är ohållbar. Vi behöver ställa om och det är bråttom. Nya innovationer och nya sätt att tänka kommer att vara helt avgörande för att ändra riktningen. Därför är cirkulära och biobaserade ekonomier ett av Vinnovas största fokusområden, och många satsningar görs för att finansiera projekt inom området.

Nyligen finansierade projekt

I den senaste utlysningen inom cirkulär och biobaserad ekonomi, som stängde i september 2018, finansierade vi utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

Se de projekt som finansierades här

Det här är cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan.

Det här är biobaserad ekonomi

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Vårt mål: hitta de bästa projekten inom CBE

Vi behöver stärka svensk innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi, CBE, som till exempel återbruk, delning och biobaserade material. Dessutom krävs ett omfattande policyarbete för att förändra en starkt förankrad konsumtionsmodell. Vi letar både efter små uppstickare och nytänkare som tillsammans vill förändra en hel bransch inifrån. Om ni har en projektidé som bidrar till detta kan ni få finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar flera satsningar där forskningsinstitut, företag, kommuner och andra organisationer tillsammans utvecklar hållbara affärsmodeller och nya tekniska lösningar. Vi är beredda att ge fler chansen att tillsammans ta fram innovationer som på nya sätt tar till vara jordens resurser. Kan ni bidra i det arbetet?

Vårt medel: 500 miljoner kronor

På Vinnova ser vi skiftet till hållbara ekonomier som något fundamentalt och på vägen dit gör vi det vi kan för att bidra. Mellan 2015 och 2020 satsar vi ca 500 miljoner kronor på området cirkulära och biobaserade ekonomier, upp emot 1 miljard kronor inklusive medfinansering.

Regeringen har genom sina strategiska samverkansprogram pekat ut fem prioriterade områden där nya, innovativa lösningar kan stärka konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av dessa fem områden, och Vinnova har i uppdrag att stödja regeringen i samverkansarbetet.

Poddavsnitt om cirkulär ekonomi

Lyssna på avsnittet där vi reder vi ut hur vi kan bygga en ekonomi som använder jordens resurser om och om igen.

Poddavsnittet finns också på Podcaster, Itunes och andra platser där poddar finns. Sök på ”Innovation Vinnova”.

Poddavsnittet på iTunes

Inspireras av goda exempel

Området cirkulär och biobaserad ekonomi är stort och spänner över många branscher och discipliner. Det finns därför många exempel att lyfta fram bland de projekt som Vinnova tidigare har finansierat.

Se filmen om innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta gärna oss. 

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

ida.langborg@vinnova.se

Finansierade projektFinansierade projekt inom utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde september 2018.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin Innovatum AB 499 100 kr Pågående 2018-03750
Utvärdering av näringspellets med berikad biokol från skogsindustriella restprodukter (NärSkog) Karlstads universitet 400 000 kr Pågående 2018-03779
CIRinK - CIRcularity metrics in business KPIs RISE Research Institutes of Sweden AB 499 428 kr Pågående 2018-03755
Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away förpackningar IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 400 000 kr Pågående 2018-03766
SE:kond LIFE - Återtillverkning & återanvändning av fordonskomponenter Swerea SWECAST AB 500 000 kr Pågående 2018-03734
Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03801
Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter RISE INNVENTIA AB 500 000 kr Pågående 2018-03789
Uppgradering av restströmmar från den agroindustriella värdekedjan till karboxylsyra plattformskemikalier RISE Research Institutes of Sweden AB 498 352 kr Pågående 2018-03815
Cirkulära förpackningslösningar för medicintekniska produkter DENTSPLY IH AB 500 000 kr Pågående 2018-03802
Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö. RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03795
Försäkring för den cirkulära ekonomin Sharin AB 492 500 kr Pågående 2018-03767
Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar Tricircular AB 498 490 kr Pågående 2018-03746
Fiskbajs WA3RM AB 499 800 kr Pågående 2018-03740
Industriell koldioxidåtervinning WA3RM AB 500 000 kr Pågående 2018-03738
Framtidens design - Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03736
Cirkulära tvätterier Stormie Poodle AB 320 460 kr Pågående 2018-03763
Cirkulära värdeflöden RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03729
Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Pågående 2018-03792
Biobased chemicals by fragmenting the forest raw material using photolysis CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 399 327 kr Pågående 2018-03787
Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror Tricircular AB 498 260 kr Pågående 2018-03782
Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta COEST AB 317 200 kr Pågående 2018-03775
CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare Swerea SWECAST AB 500 000 kr Pågående 2018-03813
Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03806
Den Cirkulära Kunden RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03769
Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier RISE Research Institutes of Sweden AB 495 880 kr Pågående 2018-03752
Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil) Karlstads universitet 399 999 kr Pågående 2018-03798
Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas Riksföreningens Sveriges Stadsmissioner 436 000 kr Pågående 2018-03793
Återanvändning av rejekt-fiber från pappersåtervinning som isoleringsmaterial (ReFibIn) Swerea SICOMP AB 500 000 kr Pågående 2018-03790
Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03732
Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodell- och logistikupplägg Stiftelsen Chalmers Industriteknik 500 000 kr Pågående 2018-03731

Närliggande satsningar

<p>Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 31 oktober 2018   |   Sidansvarig: Ida Langborg   |   Statistik för sidan