Framtidens hållbara ekonomi - cirkulär och biobaserad

Den inslagna vägen för världens konsumtion och produktion är ohållbar. Vi behöver ställa om och det är bråttom. Nya innovationer och nya sätt att tänka kommer att vara helt avgörande för att ändra riktningen. Därför är cirkulära och biobaserade ekonomier ett av Vinnovas största fokusområden, och många satsningar görs för att finansiera projekt inom området.

Nyligen finansierade projekt

I utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi har vi finansierat både tekniska utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden och projekt som utreder hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Här kan du se finansierade projekt inom de ansökningstillfällen av Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde i juni 2019 samt i september och december 2018.

Se de projekt som finansierades här

Vad är cirkulär ekonomi?

Här förklarar vi begreppet cirkulär ekonomi och hur vi kan påverka samhället i en hållbar riktning både genom våra arbetssätt och i vår vardag.

Det här är cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan.

Det här är biobaserad ekonomi

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Om cirkulär ekonomi i Vinnovas podd

<p>Lyssna till n&auml;r vi reder ut hur vi kan bygga en ekonomi som anv&auml;nder jordens resurser om och om igen. Vad inneb&auml;r omst&auml;llningen till en cirkul&auml;r ekonomi?</p>

Mallar för pågående projekt inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi

Slutrapporteringsmall för de projekt som beviljats i utlysningen Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1.

Slutrapporteringsmall-etapp-1.docx

Slutrapporteringsmall Cirkulär och biobaserad ekonomi

Vårt mål: hitta de bästa projekten inom CBE

Vi behöver stärka svensk innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi, CBE, som till exempel återbruk, delning och biobaserade material. Dessutom krävs ett omfattande policyarbete för att förändra en starkt förankrad konsumtionsmodell. Vi letar både efter små uppstickare och nytänkare som tillsammans vill förändra en hel bransch inifrån. Om ni har en projektidé som bidrar till detta kan ni få finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar flera satsningar där forskningsinstitut, företag, kommuner och andra organisationer tillsammans utvecklar hållbara affärsmodeller och nya tekniska lösningar. Vi är beredda att ge fler chansen att tillsammans ta fram innovationer som på nya sätt tar till vara jordens resurser. Kan ni bidra i det arbetet?

Vårt medel: 500 miljoner kronor

På Vinnova ser vi skiftet till hållbara ekonomier som något fundamentalt och på vägen dit gör vi det vi kan för att bidra. Mellan 2015 och 2020 satsar vi ca 500 miljoner kronor på området cirkulära och biobaserade ekonomier, upp emot 1 miljard kronor inklusive medfinansering.

Regeringen har genom sina strategiska samverkansprogram pekat ut fem prioriterade områden där nya, innovativa lösningar kan stärka konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av dessa fem områden, och Vinnova har i uppdrag att stödja regeringen i samverkansarbetet.

Sök finansiering inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta oss gärna.

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

Finansierade projektFinansierade projekt inom utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde september och december 2018 samt juni 2019.

Närliggande satsningar

<p>Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>

Senast uppdaterad 17 april 2020

Sidansvarig: Ida Langborg

Statistik för sidan