Framtidens hållbara ekonomi

Den inslagna vägen för världens konsumtion och produktion är ohållbar. Vi behöver ställa om och det är bråttom. Nya innovationer och nya sätt att tänka kommer att vara helt avgörande för att ändra riktningen. Därför är cirkulära och biobaserade ekonomier ett av Vinnovas största fokusområden, och många satsningar görs för att finansiera projekt inom området.

Nyligen finansierade projekt

I utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi har vi finansierat både tekniska utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden och projekt som utreder hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Här kan du se finansierade projekt inom de ansökningstillfällen av Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde i september respektive december 2018.

Se de projekt som finansierades här

Det här är cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan.

Det här är biobaserad ekonomi

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Poddavsnitt om cirkulär ekonomi

Lyssna på avsnittet där vi reder vi ut hur vi kan bygga en ekonomi som använder jordens resurser om och om igen.

Poddavsnittet finns också på Podcaster, Itunes och andra platser där poddar finns. Sök på ”Innovation Vinnova”.

Poddavsnittet på iTunes

Vårt mål: hitta de bästa projekten inom CBE

Vi behöver stärka svensk innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi, CBE, som till exempel återbruk, delning och biobaserade material. Dessutom krävs ett omfattande policyarbete för att förändra en starkt förankrad konsumtionsmodell. Vi letar både efter små uppstickare och nytänkare som tillsammans vill förändra en hel bransch inifrån. Om ni har en projektidé som bidrar till detta kan ni få finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar flera satsningar där forskningsinstitut, företag, kommuner och andra organisationer tillsammans utvecklar hållbara affärsmodeller och nya tekniska lösningar. Vi är beredda att ge fler chansen att tillsammans ta fram innovationer som på nya sätt tar till vara jordens resurser. Kan ni bidra i det arbetet?

Vårt medel: 500 miljoner kronor

På Vinnova ser vi skiftet till hållbara ekonomier som något fundamentalt och på vägen dit gör vi det vi kan för att bidra. Mellan 2015 och 2020 satsar vi ca 500 miljoner kronor på området cirkulära och biobaserade ekonomier, upp emot 1 miljard kronor inklusive medfinansering.

Regeringen har genom sina strategiska samverkansprogram pekat ut fem prioriterade områden där nya, innovativa lösningar kan stärka konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av dessa fem områden, och Vinnova har i uppdrag att stödja regeringen i samverkansarbetet.

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta gärna oss. 

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

ida.langborg@vinnova.se

Finansierade projektFinansierade projekt inom utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde september respektive december 2018.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Cirkulära "on the go"-förpackningar och engångsartiklar genom ökad återvinning och återbruk INNVENTIA AB 997 940 kr Pågående 2018-04683
Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter RISE INNVENTIA AB 500 000 kr Pågående 2018-03789
Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG 857 800 kr Pågående 2018-04680
Uppgradering av restströmmar från den agroindustriella värdekedjan till karboxylsyra plattformskemikalier RISE Research Institutes of Sweden AB 498 352 kr Pågående 2018-03815
Cirkulära förpackningslösningar för medicintekniska produkter DENTSPLY IH AB 500 000 kr Pågående 2018-03802
Kvalitetssäkringsprocess för återanvändning och livstidsförlängning av utrustning i offentlig miljö. RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03795
Försäkring för den cirkulära ekonomin Sharin AB 492 500 kr Pågående 2018-03767
TexChain - genomförbarhetsstudie för cirkulära värdekedjor i textilindustrin Innovatum AB 499 100 kr Pågående 2018-03750
Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar Tricircular AB 498 490 kr Pågående 2018-03746
Fiskbajs WA3RM AB 499 800 kr Pågående 2018-03740
Industriell koldioxidåtervinning WA3RM AB 500 000 kr Pågående 2018-03738
Omställning och skalbarhet Zenit Design Group Aktiebolag 1 000 000 kr Pågående 2018-04718
Verktyg för att hantera barriärer till cirkulära affärsmodeller för internationella marknader STIFTELSEN IMIT 999 349 kr Pågående 2018-04715
Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping Lidköpings kommun 952 400 kr Pågående 2018-04708
Cirkulära yllekläder LANTBRUKARNAS EKONOMI-AKTIEBOLAG 903 272 kr Pågående 2018-04703
Gemensam kunskapsgrund och framtidsbild som katalysator för en cirkulär omställning Å I ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04697
Framtidens design - Återanvändning av trähus i en cirkulär ekonomi RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03736
Cirkulär livsmedelskedja -från konsumtion till produktion INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG 999 749 kr Pågående 2018-04699
Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning Högskolan i Borås 750 000 kr Pågående 2018-04716
Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier - En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå Emmaus Stockholm 722 000 kr Pågående 2018-04709
ABC: mekanismer för en tillgänglighetsbaserad cirkularitet i Sverige KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 995 000 kr Pågående 2018-04691
Cirkulära praktiker i företag Örebro universitet 912 000 kr Pågående 2018-04685
Hållbara garderober: hinder och möjligheter i konsumentbeteende för omställningen till en cirkulär modeekonomi. Göteborgs Universitet 1 000 000 kr Pågående 2018-04678
Utvärdering och uppskalning av enzymteknik för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG 1 000 000 kr Pågående 2018-04700
Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Pågående 2018-03792
Biobased chemicals by fragmenting the forest raw material using photolysis CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 399 327 kr Pågående 2018-03787
Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror Tricircular AB 498 260 kr Pågående 2018-03782
Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta COEST AB 317 200 kr Pågående 2018-03775
CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare Swerea SWECAST AB 500 000 kr Pågående 2018-03813
Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03806
Den Cirkulära Kunden RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03769
Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier RISE Research Institutes of Sweden AB 495 880 kr Pågående 2018-03752
SE:kond LIFE - Återtillverkning & återanvändning av fordonskomponenter Swerea SWECAST AB 500 000 kr Pågående 2018-03734
Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03801
Utvärdering av fritidsbanker RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04682
Utvärdering av näringspellets med berikad biokol från skogsindustriella restprodukter (NärSkog) Karlstads universitet 400 000 kr Pågående 2018-03779
Cirkulära tvätterier Stormie Poodle AB 320 460 kr Pågående 2018-03763
CIRinK - CIRcularity metrics in business KPIs RISE Research Institutes of Sweden AB 499 428 kr Pågående 2018-03755
Arena - ramverk för cirkulär omställning i Halland Varbergs kommun 1 000 000 kr Pågående 2018-04706
Policy dialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning STIFT THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI 1 000 000 kr Pågående 2018-04695
2000kvm Scale deep Scale out Scale up STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD 805 000 kr Pågående 2018-04686
Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra? Högskolan i Halmstad 1 000 000 kr Pågående 2018-04684
Cirkulära värdeflöden RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03729
Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen Göteborgs Kommun 1 000 000 kr Pågående 2018-04687
Policyrelaterade förutsättningar för en hållbar omställning till biobaserade plaster Stiftelsen Chalmers Industriteknik 968 000 kr Pågående 2018-04712
8 ton society - cirkulär ekonomi från teori till praktik RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04707
PROCEED: Public Procurement with a Circular Economy EDge RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-04696
Verktyg för optimering av intäkter och lönsamhet i cirkulära affärsmodeller RISE Research Institutes of Sweden AB 599 723 kr Pågående 2018-04694
Cirkulära avtal - en internationell analys av hur avtal och certifikat kan öka användning av sekundära resurser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 999 953 kr Pågående 2018-04681
Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away förpackningar IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 400 000 kr Pågående 2018-03766
Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil) Karlstads universitet 399 999 kr Pågående 2018-03798
Systemstöd för ökad redistribution av funktionellt livsmedelssvinn - producerat mat ska ätas STOCKHOLMS STADSMISSION 452 000 kr Pågående 2018-03793
Återanvändning av rejekt-fiber från pappersåtervinning som isoleringsmaterial (ReFibIn) RISE SICOMP AB 500 000 kr Pågående 2018-03790
Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03732
Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodell- och logistikupplägg Stiftelsen Chalmers Industriteknik 500 000 kr Pågående 2018-03731

Närliggande satsningar

<p>Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 7 mars 2019   |   Sidansvarig: Ida Langborg   |   Statistik för sidan