Framtidens hållbara ekonomi

Den inslagna vägen för världens konsumtion och produktion är ohållbar. Vi behöver ställa om och det är bråttom. Nya innovationer och nya sätt att tänka kommer att vara helt avgörande för att ändra riktningen. Därför är cirkulära och biobaserade ekonomier ett av Vinnovas största fokusområden, och många satsningar görs för att finansiera projekt inom området.

Nyligen finansierade projekt

I utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi har vi finansierat både tekniska utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden och projekt som utreder hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Här kan du se finansierade projekt inom de ansökningstillfällen av Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde i september respektive december 2018.

Se de projekt som finansierades här

Det här är cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på kretslopp, i stället för det linjära "skapa, bruka, slänga". Det handlar om återvinning, återbruk och delning för att på bästa sätt använda de resurser vi har. Det handlar också om de material och den energi som redan använts – att ta tillvara på redan gjorda investeringar och ämnen högt i värdekedjan.

Det här är biobaserad ekonomi

En biobaserad ekonomi bygger på biologiska material, i stället för fossilbaserade material. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. För att visionen ska bli verklighet krävs att olika branscher och sektorer samarbetar. Vi behöver ny kunskap från forskning och utveckling samt nya samarbetsformer där kunskap omsätts i innovation. Det handlar framför allt om nya material och optimal förbrukning – strävan mot ett fossilfritt samhälle.

Vårt mål: hitta de bästa projekten inom CBE

Vi behöver stärka svensk innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi, CBE, som till exempel återbruk, delning och biobaserade material. Dessutom krävs ett omfattande policyarbete för att förändra en starkt förankrad konsumtionsmodell. Vi letar både efter små uppstickare och nytänkare som tillsammans vill förändra en hel bransch inifrån. Om ni har en projektidé som bidrar till detta kan ni få finansiering från Vinnova.

Vinnova finansierar flera satsningar där forskningsinstitut, företag, kommuner och andra organisationer tillsammans utvecklar hållbara affärsmodeller och nya tekniska lösningar. Vi är beredda att ge fler chansen att tillsammans ta fram innovationer som på nya sätt tar till vara jordens resurser. Kan ni bidra i det arbetet?

Vårt medel: 500 miljoner kronor

På Vinnova ser vi skiftet till hållbara ekonomier som något fundamentalt och på vägen dit gör vi det vi kan för att bidra. Mellan 2015 och 2020 satsar vi ca 500 miljoner kronor på området cirkulära och biobaserade ekonomier, upp emot 1 miljard kronor inklusive medfinansering.

Regeringen har genom sina strategiska samverkansprogram pekat ut fem prioriterade områden där nya, innovativa lösningar kan stärka konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av dessa fem områden, och Vinnova har i uppdrag att stödja regeringen i samverkansarbetet.

Poddavsnitt om cirkulär ekonomi

Lyssna på avsnittet där vi reder vi ut hur vi kan bygga en ekonomi som använder jordens resurser om och om igen.

Poddavsnittet finns också på Podcaster, Itunes och andra platser där poddar finns. Sök på ”Innovation Vinnova”.

Poddavsnittet på iTunes

Se webbsändningen från seminariet cirkulär ekonomi i praktiken

Den 21 november presenterade de projekt som genomförts inom regeringsuppdraget ”Cirkulära affärsmodeller och industriell symbios” sina lärdomar och resultat.

Ta del av presentationen från vårt seminarium om cirkulär ekonomi

Inspireras av goda exempel

Området cirkulär och biobaserad ekonomi är stort och spänner över många branscher och discipliner. Det finns därför många exempel att lyfta fram bland de projekt som Vinnova tidigare har finansierat.

Se filmen om innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta gärna oss. 

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

ida.langborg@vinnova.se

Finansierade projektFinansierade projekt inom utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi som stängde september 2018.

Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
Industriell symbios genom uppgradering av lågvärdigt textilavfall till högkvalitativa pappersprodukter RISE INNVENTIA AB 500 000 kr Pågående 2018-03789
Cirkulära "on the go"-förpackningar och engångsartiklar genom ökad återvinning och återbruk INNVENTIA AB 997 940 kr Pågående 2018-04683
Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr Pågående 2018-03792
Biobased chemicals by fragmenting the forest raw material using photolysis CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 399 327 kr Pågående 2018-03787
Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror Tricircular AB 498 260 kr Pågående 2018-03782
Cirkulära blöjor - prenumerera, cirkulera och social nytta COEST AB 317 200 kr Pågående 2018-03775
CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare Swerea SWECAST AB 500 000 kr Pågående 2018-03813
Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden Högskolan i Borås 500 000 kr Pågående 2018-03806
Den Cirkulära Kunden RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03769
Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-03801

Närliggande satsningar

<p>Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Främjar en biobaserad ekonomi med målet att skapa förutsättningar för förädlingsvärde och konkurrenskraft inom den biobaserade sektorn till 2050.</p>
<p>Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.</p>
Senast uppdaterad 17 december 2018   |   Sidansvarig: Ida Langborg   |   Statistik för sidan