Cirkulär och biobaserad ekonomi

Framtidens hållbara ekonomi

En cirkulär och biobaserad ekonomi är en av nycklarna till ett hållbart samhälle. Innovationer och nya arbetssätt kan förvandla problem till möjligheter och ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade.

Ta chansen att vända hot till möjligheter

Genom innovation kan till exempel fossilbaserade produkter ersättas med biobaserade. Innovation gör det också möjligt att återvinna uttjänta produkter och skapa nya av samma material. Lösningarna handlar om allt från att planera för återanvändning redan vid produktion till att använda de naturliga material som skogen erbjuder på nya sätt.

Vinnova finansierar flera satsningar där forskningsinstitut, företag, kommuner och andra organisationer tillsammans utvecklar hållbara affärsmodeller. Vi är beredda att ge fler chansen att tillsammans ta fram innovationer som vänder hoten till möjligheter. Är du beredd att bidra i arbetet?

Se filmen om innovation inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Så arbetar Vinnova med cirkulär och biobaserad ekonomi

En stor del av Vinnovas satsningar siktar mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi har tre program med särskilt fokus på området:

  • Strategiska innovationsprogrammet för Bioinnovation
  • Strategiska innovationsprogrammet RE:Source
  • Utmaningsdriven Innovation

Vi har också ett uppdrag av regeringen att stödja dem i arbetet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Du som verkar inom området kan även söka finansiering från oss, även om våra erbjudanden inte är specifikt kopplade till cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Satsningar inom cirkulär och biobaserad ekonomi

Programmet ska bidra till att göra Sverige världsledande på att minimera och använda avfall.

Bioinnovation ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.