Smart built environment

Smart built environment är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova och administreras av Formas. Här nedan listas aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 februari 2020

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Stängde 5 februari 2020

Finansiering av projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Stängd
Stängde 29 april 2019

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Stängde 29 april 2019

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Smart built environment - utveckling av projektresultat

Stängde 24 oktober 2018

Erbjudandet vill vi möjliggöra fortsättningsprojekt från redan pågående eller avslutade projekt inom programmet Smart built environment.

Stängd
Stängde 3 maj 2018

Smart Built Environment

Stängde 3 maj 2018

Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.

Senast uppdaterad 27 november 2019

Diarienummer 2018-01769

Statistik för sidan