Smart built environment

Smart built environment är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova och administreras av Formas. Här nedan listas aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 29 april 2019

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Stängde 29 april 2019

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Smart built environment - utveckling av projektresultat

Stängde 24 oktober 2018

Erbjudandet vill vi möjliggöra fortsättningsprojekt från redan pågående eller avslutade projekt inom programmet Smart built environment.

Stängd
Stängde 3 maj 2018

Smart Built Environment

Stängde 3 maj 2018

Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.

Senast uppdaterad 5 mars 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-01769