Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart built environment

Smart built environment är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova och administreras av Formas. Här nedan listas aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Smart Built Environment - Innovationsidén
Stängde 28 september 2023

Stöd till projekt som ska bidra till hållbart samhällsbyggandet med fokus på digitalisering eller industriella processer

Smart Built Environment - Innovationsidén
Stängde 24 mars 2023

Utveckla nya, eller testa tidigare idéer som kan leda till innovationer, inför implementering eller uppskalning.

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken
Stängde 2 februari 2023

Finansierar projekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering.

Smart Built Environment – Innovationsidén
Stängde 4 oktober 2022

Syftet är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt kommuner att utveckla innovationer.

Smart built environment: Innovationsidéer hållbar samhällsbyggnad
Stängde 29 mars 2022

För mindre företag som vill utveckla eller skala upp innovationer som bidrar till hållbart samhällsbyggande.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken
Stängde 8 februari 2022

Finansierar forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering.

Smart Built Environment: Innovationsidén
Stängde 7 september 2021

Sök finansiering för tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Projektet ska vara inom hållbar samhällsbyggnad

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken
Stängde 9 februari 2021

Finansierar projekt som med hjälp av digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet genom exempelvis nya processer, samarbetsformer eller affärsmodeller.
 

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande
Stängde 5 februari 2020

Finansiering av projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande
Stängde 29 april 2019

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Smart Built Environment
Stängde 3 maj 2018

Minskar samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkortar planerings- och byggtiden, minskar byggkostnaderna och möjliggör ny affärslogik.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Smart Built Environments webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 25 augusti 2023

Diarienummer 2018-01769

Statistik för sidan