Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Sök medel för forsknings och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Vem kan söka?

Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

500 000 kronor till 4 miljoner kronor. Projektlängd 12–48 månader.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Kristina Gabrielii

  Programchef, Smart Built Environment

  +46 70 259 56 57

  Aleh Kliatsko

  Forskningssekreterare

  +46 73 539 16 64

  Diarienummer 2022-03399

  Statistik för sidan