Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Built Environment: Innovationsidén

Stängde den 7 september 2021

Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Sök medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen. Större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 300 000 kronor. Projektlängd max 12 månader.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig Vinnova

  +46 8 473 30 10

  Aleh Kliatsko

  Utlysningsansvarig Formas

  +46 73 539 16 64

  Kristina Gabrielii

  Programchef Smart Built Environment

  +46 70 259 56 57

  Diarienummer 2021-02800

  Statistik för sidan