Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Institute Excellence Centres - IEC

En utvärdering av programmet

Bokomslag Institute Excellence Centres - IEC

Institute Excellence Centres - IEC

Visa mer information (ankarlänk)

Programmet Institute Excellence Centers (IEC) startades 2007. Genom programmet finansierades sju institutsbaserade centra under sex år, till och med 2012. Föreliggande rapport presenterar en utvärdering av IEC-programmet genomförd på uppdrag av Vinnova och KK-stiftelsen.

Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska forskningssamhället och för den industriella utvecklingen. Instituten kompletterar universitet och högskolor och har en speciell betydelse i att bidra till tillväxt och förnyelse för små och medelstora företag.

Utvärderingen visar att det inom programmet skapats nya modeller för samverkan i triangeln av institut, universitet/högskolor och företag. IEC-programmet har visat att denna typ av centrumbildningar vid forskningsinstitut är en framgångsrik modell. I utvärderingen belyses aspekter på ramverk och arbetsformer som visat sig vara framgångsfaktorer i satsningen på ”Institute Excellence Centres”.

Utgiven
2014-juli
Serienummer
VR 2014:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Anders Karlström & Gunnar Svedberg
ISBN
978-91-87537-18-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan