Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Institute Excellence Centres - IEC

En utvärdering av programmet

Book cover Institute Excellence Centres - IEC
Published
2014-July
Series number
VR 2014:05
Publisher
Vinnova
Author
Anders Karlström & Gunnar Svedberg
ISBN
978-91-87537-18-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
62

Programmet Institute Excellence Centers (IEC) startades 2007. Genom programmet finansierades sju institutsbaserade centra under sex år, till och med 2012. Föreliggande rapport presenterar en utvärdering av IEC-programmet genomförd på uppdrag av Vinnova och KK-stiftelsen.

Forskningsinstituten har en viktig roll i det svenska forskningssamhället och för den industriella utvecklingen. Instituten kompletterar universitet och högskolor och har en speciell betydelse i att bidra till tillväxt och förnyelse för små och medelstora företag.

Utvärderingen visar att det inom programmet skapats nya modeller för samverkan i triangeln av institut, universitet/högskolor och företag. IEC-programmet har visat att denna typ av centrumbildningar vid forskningsinstitut är en framgångsrik modell. I utvärderingen belyses aspekter på ramverk och arbetsformer som visat sig vara framgångsfaktorer i satsningen på ”Institute Excellence Centres”.

Last updated 15 December 2022

Page statistics