Utgiven
2012-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:12
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Vinnova investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation. Målet är att stärka Sveriges hållbara tillväxt och bidra till samhällsnytta. Varje år genomförs två så kallade effektanalyser för att kartlägga långsiktiga effekter och ge vägledning för ständig förbättring av verksamheten. Över två decenniers innovationspolitiska investeringar har analyserats. I den här skriften sammanfattas de viktigaste slutsatserna.

Du kan läsa mer i rapporten "När staten spelat roll" (Vinnova Analys 2011:10).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1413 kB)