Young Ones - en digital marknadsplats för ströjobb

Diarienummer 2012-03705
Koordinator Voxway AB
Bidrag från Vinnova 375 760 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har uppfyllts. Det har varit spännande att samarbete med ungdomar i ett intressant projekt. De ekonomiska förutsättningarna klarlagts. Juridiskt sammanställning/överskit gjorts. Den visar på en del svårigheter. Här behövs mer analys. Förtroende frågan mellan beställare och ströjobbare går att adressera men inte undanröja. De övergripande målen har uppfyllts. En första produkt är finns levererad. De praktiska testerna har senare lagts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är: En produkt - mobil app En instruktionsvideo En första affärsplan med förslag på organisation mm Projektet har visat att det finns en potential till en verksamhetsgren/företag.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i, behovsformulering, konceptframtagning, affärsplan På grund av förändringar, nya förutsättningar och en bred marknads inventering med upptäckt av en amerikans förebild anpassades tidsplanen till rådande förhållande. Slutresultatet blev bättre då större fokus hamnade på att skapa en prototyp. Baserat på den amerikanska föregångaren skapades en mobil applikation för Iphone enligt metoderna Lean StartUp och Minimal Vial Product.

Externa länkar

Denna instruktionsvideo beskriver hur TaskForce fungerar och hur man skall göra

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.