Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WiCiD-Water In City Design, solutions for wicked planning problems

Diarienummer
Koordinator DHI Sverige AB
Bidrag från Vinnova 4 823 130 kronor
Projektets löptid november 2021 - mars 2024
Status Avslutat
Utlysning Klimatanpassning i byggd miljö
Ansökningsomgång Klimatanpassning i den byggda miljön

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att bättre möta komplexitet, mål- & intressekonflikter som finns i samband med klimatanpassning av staden genom att tillhandahålla effektiva beslutsprocesser och en digital tjänst för involverade aktörerna att samlas kring. Med motiv att enkelt testa olika scenarion för att kunna generera fler mervärden. Syftet och målet med projektet har tillfredsställande uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två nya tjänster i form ett av VIS, ett processmetodiskt verktyg inbyggt i ett webgränssnitt och en digital plattform med funktion att vara ett skarpt analysverktyg baserat på stadens aktuella utredningar, modeller och data har utvecklats och pilottestats i Göteborgs stad. En metodik för överbryggandet mellan mjuka & hårda värden är implementerad. På så vis kan exempelvis social hållbarhet, ekosystemtjänster och blågrön infrastrukturkan vägas in tidigt i planeringsprocesser och appliceras vid klimatanpassning.

Upplägg och genomförande

Genom att förena marknadsledande aktörer inom VA, digitala beslutsstöd, arkitektur, och datordriven gestaltning tillsammans med kommunala behovsägare och forskare inom området hade projektet en relevant aktörskonstellation från början. Projektorganisation hade fem självständiga arbetspaket med tillhörande delmoment. Partnerkonstellation och genomförandeplan har fungerat bra och bidragit till att målen har uppfyllts. Under projektets gång utvecklades lyckad samverkan med systerprojektet PEHKA.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 april 2024

Diarienummer 2021-02459

Statistik för sidan