Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatanpassning i byggd miljö

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område hållbar samhällsbyggnad. Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.  Här hittar du ansökningsomgångarna inom utlysningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Klimatanpassning i den byggda miljön
Stängde 1 juni 2021

Vi söker de som vill bidra med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen.

Senast uppdaterad 28 november 2022

Diarienummer 2021-01075

Statistik för sidan