Wematter Born Global

Diarienummer 2015-04088
Koordinator WEMATTER AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett stort utbyte har skett mellan de olika bolagen som deltagit i Born Global och Wematte har haft möjlighet att få värdefulla tips och idéer kring affärsmodell och konsten att driva en expansivt bolag. Vidare har målet kring verifiering av affärsmodellen uppfyllts där programmet hjälpt Wematter med strategier kring kunder och kundkontakten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit att Wematter kan precisera vem kunden är, vad kunden har för behov och kunnat verifiera det under programmets gång. Vidare finns det även en konkret plan över hur Wematter kan gå från Sverige till ett globalt företag.

Upplägg och genomförande

Mixen av planerade möten, forum för diskussion med andra bolag och coacherna samt en affärsresa tillsammans har gett goda resultat. Wematter har strykt kundsegment och kunnat fokusera bättre på de utvalda segementen och har därför ökat styrkan i sin affär.

Externa länkar

Born Globals hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.