WATEC Tel Aviv 2011

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Mercatus Engineering - Mercatus Engineering AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04013

Statistik för sidan