Virtuell strokerehabilitering

Diarienummer 2016-01142
Koordinator GLEECHI AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att möjliggöra datorbaserad strokerehabilitering i hemmet med fokus på handrörelser. Man har tagit ett första viktigt steg mot detta genom att ta fram en teknisk plattform baserat på mjukvaran VirtualGrasp som gör det möjligt för patienter med nedsatt rörlighet att att styra virtuella representationer av sina händer i VR eller på en datorskärm, där mjukvaran kompletterar patientens nedsatta rörelseförmåga och gör det möjligt att använda händerna fritt.

Resultat och förväntade effekter

Man har tagit fram en programvara med relevanta och motiverande övningar för strokerehabilitering. Programvaran är utvecklad för att enkelt kunna anpassas för olika patienters behov. Vidare har man har utfört tester av prototypen mot klinisk expertis samt patienter, med mycket positiv respons.

Upplägg och genomförande

Man har från ett tidigt stadie involverat klinisk expertis som säkerställt att produkten från plan till utförande följt etablerade metoder för rehabilitering. Stor fokus har lagts på att kombinera ny teknik som möjliggör mer effektiv rehabilitering, med befintliga och bevisade metoder för rehabilitering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.